FSC® Beleidsverklaring Arbeidsovoorwaarden

Hierbij verklaart onderstaande bedrijf dat het, in overeenstemming met de sociale, gezondheids- en veiligheidseisen van de FSC Chain of Custody standaard:

  1. bij de toepassing van de fundamentele FSC-arbeidsvoorwaarden zal het voldoende rekening houden met de rechten en plichten die vastgelegd zijn in nationale wetgeving, terwijl zij tegelijkertijd aan de doelstellingen van de arbeidsvoorwaarden voldoet, en …
  2. het geen gebruik zal maken van kinderarbeid (=verboden), en …
  3. het alle vormen van dwangarbeid zal uitbannen, en …
  4. het ervoor zal zorgen dat er geen discriminatie plaatsvindt bij arbeid en beroep, en …
  5. het de vrijheid van vereniging en het effectieve recht op collectieve onderhandelingen zal respecteren.

Namens Nijboer Interieur & Design B.V., René Nijboer, Directeur

Plaats en datum:  Mariënheem, 26-04-2023

Handtekening:

Rene_Nijboer
Scroll naar boven